Our Methodology

Ghid pentru aplicarea metodologiei didactice CLIL digitale în învățarea adulților

Rezultatul proiectului este un Ghid, care răspunde în mod concret nevoii de consolidare a abilităților digitale și lingvistice (limba Engleză) în cadrul cursurilor de formare a adulților.

Ghidul va fi dedicat educatorilor angajați în educația adulților pentru a implementa metoda CLIL digitală în activitățile lor de predare. Inovația rezultatului este reprezentată de oferirea unor metodologii nefolosite până în prezent în educaţia adulților. Metoda CLIL digitală permite consolidarea abilităților digitale și lingvistice (a doua limbă) în acelaşi timp cu predarea altor discipline. Este o nouă experiență de învățare care reprezintă o oportunitate reală pentru cei care o experimentează și, de asemenea, pentru educatorii care își propun să dezvolte competențele cheie ale fiecărui elev în paralel cu un anumit subiect.

Deşi Ghidul va fi adresat pentru implementarea metodei în educaţia adulților, el poate oferi idei și contribuții şi pentru alte sectoare ale educației. Fiind o metodologie transversală utilizabilă pentru toate disciplinele și sectoarele de formare, credem că difuzarea acesteia poate avea o utilizare și în sectoarele profesionale sau școlare.

Ghidul va fi folosit în primul rând de către partenerii proiectului, întrucât aceştia sunt implicați în educația adulților şi vor putea obține rezultate excelente prin această metodă de predare. În al doilea rând, rezultatul intelectual poate fi folosit şi de alte grupuri țintă identificate: 20 de profesori din instituţiile partenere, 12 experți, 10 instituţii de pregătire profesională și alți 200 de profesori cărora le vom transfera metoda.

Ghidul va fi redactat în Engleză, precum și în celelalte limbi ale partenerilor, astfel va putea fi utilizat și în alte țări europene, deoarece metoda poate fi adecvată în orice context de învățare.

PAŞI

Planificare

Partenerul principal va fi responsabil de împărtășirea unor bibliografii necesare pentru a oferi baza inițială pentru realizarea diferitelor capitole ale Ghidului. Partenerii vor împărtăși profilele experților care vor fi implicați în focus-grup.

Focus grup

Fiecare partener se va întâlni cu un grup de experți în consolidarea abilităților digitale și lingvistice din țara lor. Experţii vor explora elementele inovatoare ale metodologiei digitale CLIL și vor oferi sfaturi utile pentru elaborarea ghidului.

Schițarea conținutului

Fiecare partener va dezvolta diferite secțiuni alocate din Ghid prin cercetarea și studiul adecvat al subiectului. Secțiunile vor fi adunate în prima versiune a Ghidului.

Curs pilot internațional

Prima versiune a Ghidului va fi testată în cadrul programului de training din România. Evenimentul va implica 20 de educatori internaționali, feedbackul primit fiind folosit pentru actualizarea ghidului.

Cursuri pilot locale

Cursurile pilot locale vor fi, de asemenea, organizate în țările partenere, adunând în total 120 de cursanți adulți. Rezultatele evaluării vor fi utilizate pentru actualizarea ghidului și producerea versiunii finale.

Traducerea ghidului

Fiecare partener va fi responsabil pentru traducerea documentului în propria limbă naţională. Ghidurile traduse vor fi publicate online pe site-ul web al proiectului.

Noutăţi

Prima întâlnire transnaţională de proiect, Italia

Prima întâlnire transnaţională de proiect, Italia

Între 11-12 noiembrie 2019 a avut loc la Roma, Italia prima întâlnire a noului proiect Erasmus+ KA2 intitulat „Digital CLIL for all”. Întâlnirea a fost organizată și găzduită de coordonatorul proiectului, EBIT SRL împreună cu PROGEU (al doilea partener italian). De asemenea, alți patru parteneri vor colabora împreună la acest proiect: Institutul Educațional DOREA din […]

Read More

Enter your keyword