DigiClil4all project

Competențele cheie favorizează capacitatea de a participa la viața socială, lărgesc oportunitățile oferite de piaţa muncii și îmbunătățesc condițiile socio-profesionale ale cetățenilor. Proiectul „Digital CLIL 4 All” şi-a propus consolidarea a două abilități cheie în rândul adulților, mai specific a celor digitale și multilingve.

Conform recomandărilor Consiliului Uniunii Europene din anul 2018, una dintre caracteristicile competențelor cheie este posibilitatea de a fi dobândite și consolidate pe parcursul întregii vieți și faptul că reprezintă baza pentru a exercita o cetățenie activă. În ciuda importanței abilităților soft, cele mai recente rapoarte pe această temă arată faptul că Europa este rămasă în urmă, în special în ceea ce privește populația adultă: doar 44% din populație deține abilități digitale de bază și 35,2% cunosc o limbă străină.

Având în vedere importanța consolidării abilităților transversale de-a lungul întregii vieți și constatând  nivelul scăzut de competențe digitale și multilingve în rândul populaţiei adulte, proiectul „Digital Clil 4 all” își propune să creeze o metodologie didactică nouă care să fie utilizată în educarea adulților. Metoda Clil digitală combină abordarea învățării integrate a conținutului și a limbii (care utilizează o a doua limbă pentru a transmite o disciplină non-lingvistică), cu utilizarea tehnologiei, îmbunătățind dimensiunea digitală în procesul de predare.

Prin urmare, obiectivul general este îmbunătățirea și consolidarea competențelor digitale și lingvistice ale cursanților adulți pentru o participare mai activă pe piața muncii și în societate. În acest scop proiectul va sprijini capacitatea personalul didactic în formarea abilităților soft a cursanților adulți prin metodologia CLIL-digitală și va actualiza metodele de predare pentru învățarea adulților pe baza experienței digitale și lingvistice.

Proiectul conduce la crearea unui rezultat intelectual, mai precis un Ghid pentru Aplicarea Metodologiei Didactice Digitale CLIL în Educaţia Adulţilor, implicând 12 experți în metodologii didactice inovatoare. Toate materialele produse de proiect vor fi disponibile în 6 limbi (italiană, română, croată, greacă, spaniolă și engleză) pentru a asigura o utilizare maximă atât în contextele naționale în care va fi implementat proiectul, cât și în alte țări europene.

ABILITĂŢI ŞI ATITUDINI ÎMBUNĂTĂŢITE

COMPETENŢE DIGITALE
100%
ABILITĂŢI LINGVISTICE
100%
ABILITĂŢI SOFT
100%
PARTICIPARE ACTIVĂ
100%
1

Activitate de formare internaţională

20

De profesori

6

Cursuri pilot locale

120

Adulţi participanţi

Cursuri pilot

Se vor implica 20 de profesori în cadrul unui eveniment de formare din România. Participanţilor li se vor oferi toate instrumentele necesare pentru a utiliza metodologia „Clil Digitală” în clasă. După întoarcerea în țară, vor fi lansate cursuri pilot în cadrul cărora metodologia va fi utilizată la cursurile pentru adulți și pentru predarea diferitelor discipline alese de instituțiile partenere, conform propriului catalog de servicii. La cursurile pilot se vor implica în total 120 de adulți.

Ghid pentru Aplicarea Metodologiei Didactice Digitale CLIL în Educaţia Adulţilor

Noutăţi

Prima întâlnire transnaţională de proiect, Italia

Prima întâlnire transnaţională de proiect, Italia

Între 11-12 noiembrie 2019 a avut loc la Roma, Italia prima întâlnire a noului proiect Erasmus+ KA2 intitulat „Digital CLIL for all”. Întâlnirea a fost organizată și găzduită de coordonatorul proiectului, EBIT SRL împreună cu PROGEU (al doilea partener italian). De asemenea, alți patru parteneri vor colabora împreună la acest proiect: Institutul Educațional DOREA din […]

Read More

Subscribe for latest updates

Enter your keyword