Εταιρικές σχέσεις του έργου

Οι εταιρικές σχέσεις του έργου αποτελούνται συνολικά από 6 εταίρους: από Κύπρο (DOREA), Ισπανία (DomSpain), Κροατία (Dante), Ρουμανία (Asociatia Bridge Language Study House) και 2 οργανισμούς από την Ιταλία (EBIT και Progeu).

Όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί είναι ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Επομένως, όλοι οι οργανισμοί διαθέτουν την τεχνογνωσία για την ανάπτυξη νέων μεθόδων διδασκαλίας για ενήλικες μαθητές, καθώς και δυνατότητες δοκιμής και διάδοσης νέων μεθοδολογιών στα εθνικά τους πλαίσια.

Εταίροι του έργου

Σχετικά με την EBIT

Η EBIT –  Σχολή Εκπαίδευσης και Ειδίκευσης δραστηριοποιείται από το 2004 στον τομέα της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ για δημόσιους υπαλλήλους.

Σε 16 χρόνια η EBIT έχει σχεδιάσει, οργανώσει και υλοποιήσει εκατοντάδες από τα πρώτα εκπαιδευτικά μαθήματα ανανέωσης και βελτίωσης. Αποδέκτες των εκπαιδευτικών της  υπηρεσιών είναι τομείς της δημόσιας διοίκησης (τοπικοί φορείς, υγειονομική περίθαλψη, πανεπιστήμια, ερευνητικοί φορείς, μη οικονομικοί δημόσιοι φορείς, υπουργεία, σχολεία).

Η EBIT απασχολεί εκατοντάδες από τους πιο καταρτισμένους και έγκυρους δασκάλους (διευθυντές και δημόσιους λειτουργούς, ευυπόληπτους επαγγελματίες, γνωστούς εκπροσώπους της νομικής επιστήμης, καθηγητές πανεπιστημίου).

Η άκρως εξειδικευμένη εμπειρία των ομιλητών, σε συνδυασμό με τις εξαιρετικές επικοινωνιακές και διδακτικές δεξιότητες οι οποίες χαρακτηρίζουν την ομάδα διδασκαλίας της EBIT, αποτελούσαν πάντα ξεχωριστό χαρακτηριστικό γνώρισμα, που διαχρονικά αναγνωρίζεται και εκτιμάται ευρέως από τους εκπαιδευόμενους. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό στον ιστότοπο της EBIT εδώ.

Σχετικά με το DomSpain

Ο DomSpain Consulting είναι ένας οργανισμός κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων που ασχολείται με ξένες γλώσσες, ΤΠΕ, εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας, αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και ειδικεύεται στην ανάπτυξη εθνικών και διεθνών προγραμμάτων, κυρίως στο πλαίσιο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο DomSpain επικεντρώνεται στην ενίσχυση της λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και στον εθελοντισμό, τα κοινωνικά θέματα, τις δραστηριότητές στα πλαίσια της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών και των κυβερνητικών υπαλλήλων σε όλα τα επίπεδα.

Ο DomSpain προσφέρει υποστήριξη σε μη κερδοσκοπικούς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη διεθνών έργων, την αναζήτηση συνεργατών και τη χρηματοδότηση προγραμμάτων τόσο στην Ισπανία όσο και στο εξωτερικό. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό στον ιστότοπο DomSpain εδώ.

Σχετικά με το Progeu

Ο Progeu είναι ένας σύλλογος κοινωνικής προώθησης αναγνωρισμένος από το 2017 από την περιφέρεια Lazio στο Μητρώο Συλλόγων Κοινωνικής Προώθησης. Λειτουργεί στον τομέα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης και δημιουργήθηκε με σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη του ιταλικού συστήματος στην Ευρώπη και παγκοσμίως, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων διοικήσεων, εταιρειών και οντοτήτων τρίτων τομέων.

Το Progeu άρχισε να λειτουργεί το καλοκαίρι του 2014 ως ανεπίσημο κέντρο μελετών και στη συνέχεια ιδρύθηκε ως ένωση κοινωνικής προώθησης τον Οκτώβριο του 2016.

Το Progeu  είναι μία δυναμική ομάδα, που αναζητά πάντα νέες ευκαιρίες με σκοπό να τις μετατρέψει σε πρωτοβουλίες ικανές να δημιουργήσουν κοινωνική αξία. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση στον ιστότοπο του Progeu εδώ.

Σχετικά με το Dante

Το Ίδρυμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Dante ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το 1991 ως εξειδικευμένο σχολείο για τη διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας. Ωστόσο, υπήρξε από την αρχή η επιθυμία για περαιτέρω εξέλιξη, οπότε το σχολείο επεκτάθηκε σύντομα στη διδασκαλία και άλλων γλωσσών. Σήμερα διδάσκονται  στο σχολείο ιταλικά, αγγλικά, γερμανικά και κροατικά ως ξένες γλώσσες.

Από το 2008, το Ίδρυμα είναι εξεταστικό κέντρο για τις διεθνείς εξετάσεις ιταλικών – CILS. Χάρη στην πολυετή εμπειρία και τα επιτεύγματά του, το σχολείο απέκτησε το 2009 το καθεστώς ιδρύματος και έχει επικυρώσει προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών με το Κροατικό Υπουργείο Επιστημών, Παιδείας και Αθλητισμού. Σήμερα, οι μαθητές του Ιδρύματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Dante,  αφού ολοκληρώσουν το πρόγραμμα και περάσουν τις εξετάσεις, λαμβάνουν ένα δημόσιο έγγραφο, το πιστοποιητικό επάρκειας ξένων γλωσσών. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό στον ιστότοπο του Dante εδώ.

Σχετικά με το DOREA

Το Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο DOREA είναι μια ομάδα υψηλής εξειδίκευσης και έμπειρης διαχείρισης έργων της ΕΕ και μη τυπικών επαγγελματιών εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρουν ένα ποικίλο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών. Το DOREA παρέχει ένα πλήρες φάσμα συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης, κατάρτισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών εφαρμογής έργων για σχολεία, κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλους οργανισμούς από όλη την Ευρώπη. Το DOREA είναι επίσης διεθνής πάροχος εκπαιδευτικών μαθημάτων Erasmus + σε διάφορες τοποθεσίες. Μόνο τα τελευταία 7 χρόνια παραδώσαμε περισσότερα από 500 μαθήματα στο πλαίσιο μαθημάτων κινητικότητας προσωπικού ERASMUS + KA1

Από το 2012 το DOREA έχει επίσης υλοποιήσει 53 έργα στο πρόγραμμα ERASMUS + KA2, KA1 και KA3 – 14 έργα ως συντονιστής έργου (οργανισμός υποδοχής) και 39 έργα ως εταίρος έργου (οργανισμός αποστολής). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του DOREA εδώ .

Σχετικά με το Bridge House Language Study House

To BLSH είναι μια μη κερδοσκοπική μη κυβερνητική οργάνωση, που ιδρύθηκε το 2002.

Το 2003 έγινε εξεταστικό κέντρο για την «Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία για την επίτευξη του διπλώματος στις σύγχρονες γλώσσες» (European Consortium for the achievement of the diploma in modern languages, ECL). Το 2006, μετά την αποχώρηση του Pitman από τη Ρουμανία, το BLSH έγινε εξεταστικό κέντρο του LCCI, London Chamber of Commerce and Industry  (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Λονδίνου).

Το επαγγελματικό έργο του BLSH στον τομέα της διδασκαλίας γλωσσών έχει απονεμηθεί το 2005 με την αποδοχή του ως πλήρους μέλους της Quest Romania – μιας ένωσης διασφάλισης ποιότητας ρουμάνων προμηθευτών. Από το 2013 το BLSH έχει γίνει επίσης πάροχος εκπαίδευσης CERT-Tefl. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του BLSH εδώ.

Enter your keyword