ΕΡΓΟ ΕΝΑΡΚΤΉΡΙΑ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΡΓΟ ΕΝΑΡΚΤΉΡΙΑ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΡΓΟ ΕΝΑΡΚΤΉΡΙΑ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Μεταξύ 11 και 12 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του νέου έργου Erasmus + KA2 με τίτλο «Digital CLIL for all» στη Ρώμη της Ιταλίας.

The meeting was organized and hosted by the coordinator of the project is EBIT SRL together with PROGEU (the second Italian partner). Four other partners who will collaborate together on this project: DOREA Educational Institute from Cyprus, DOMSPAIN CONSULTING SL from Spain, Ustanova za obrazovanje odraslih Dante from Croatia and Asociatia Bridge Language Study House from Romania.

Η ιδέα για αυτό το διετές πρόγραμμα γεννήθηκε κατά την ανάγνωση των μελετών σχετικά με το επίπεδο των τεχνολογιών πληροφορικής και γλωσσών στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τις μελέτες, το 44% του πληθυσμού κατέχει βασικές ψηφιακές δεξιότητες και το 35,2% γνωρίζει μια επιπλέον γλώσσα πέραν της μητρικής. Τα ποσοστά εξακολουθούν να είναι σημαντικά χαμηλά για δεξιότητες που είναι τόσο σχετικές στη σημερινή αγορά εργασίας.

Έτσι, δεδομένης της σημασίας της ενίσχυσης των εγκάρσιων δεξιοτήτων καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής και της διαπίστωσης ότι το επίπεδο των ψηφιακών και πολύγλωσσων δεξιοτήτων για τον ενήλικο πληθυσμό είναι ακόμα πολύ χαμηλό, το έργο «Digitalclil 4all» στοχεύει στη βελτίωση και ενίσχυση των ψηφιακών και γλωσσικών δεξιοτήτων του ενήλικες μαθητές για πιο ενεργή συμμετοχή στην αγορά εργασίας και στην ευρωπαϊκή κοινωνία.

Δεδομένης της σημασίας της δια βίου ενίσχυσης των εγκάρσιων δεξιοτήτων και της διαπίστωσης ότι το επίπεδο των ψηφιακών και πολύγλωσσων δεξιοτήτων για τον ενήλικο πληθυσμό εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλό, το έργο “Digitalclil 4all” στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας μεθοδολογίας διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση ενηλίκων . Η μέθοδος Digital Clil ενσωματώνει την προσέγγιση CLIL, Content and Language Integrated Learning (Περιεχόμενο και Γλωσσική Ολοκληρωμένη Εκμάθηση), η οποία χρησιμοποιεί μια δεύτερη γλώσσα για να μεταφέρει μη γλωσσικούς κλάδους, με τη χρήση ΤΠΕ, ενισχύοντας την ψηφιακή διάσταση στη διδακτική διαδικασία.

Όλα τα υλικά που παράγονται από το έργο θα είναι διαθέσιμα σε 6 γλώσσες (ιταλικά, ρουμανικά, κροατικά, ελληνικά, ισπανικά και αγγλικά) για τη διασφάλιση της μέγιστης χρηστικότητας τόσο στα εθνικά πλαίσια όπου το έργο θα υλοποιηθεί, όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Εκτός από αυτό, 20 εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν επίσης άμεσα στις δραστηριότητες έρευνας και καθορισμού εξόδου και θα δοκιμάσουν τη μεθοδολογία ψηφιακής CLIL σε 10 πιλοτικά μαθήματα που διοργανώνονται από συνεργάτες του έργου.

Enter your keyword